Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

VOUCHER στον τουρισμό για νέους εως 29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας υλοποιεί το πρόγραμμα “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού”.

Πρόγραμμα για απασχόληση στον τουρισμό, για ανέργους νέους
Αντικείμενο της δράσης, με προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ, αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ και απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

- πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες.
- πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες και θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
- υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής (voucher) εισόδου στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Ο αριθμός των άνεργων νέων (ωφελουμένων) που θα ωφεληθούν από τη δράση, ανέρχεται σε 35.000 άτομα, εκ των οποίων:

- 15.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- 20.000 θα είναι άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013 και ώρες 09:00 – 12:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace, ο ΣΕΤΕ διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος και όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται (ανεξάρτητα αν είναι μέλη του ΣΕΤΕ ή όχι) καλούνται να αποστείλουν είτε τον/την υπεύθυνο/η προσωπικού, είτε το στέλεχος το οποίο πρόκειται να διαχειριστεί για λογαριασμό της επιχείρησης το πρόγραμμα.

Δηλώσεις συμμετοχής γίονται δεκτές το αργότερο έως την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 και ώρα 17:00, στο info@sete.gr.

Πηγή: TravelDailyNews